Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) arasında 1 Mart 2013 tarihinde  işbirliği protokolü imzaladı.

Bu protokolün amacı, Nükleer Bilimler Enstitüsü binasında, “radyasyonun tıbbi uygulamaları ile radyasyon ve insan sağlığı” konularında yürütülecek eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine yönelik fiziki mekânların ortak kullanımı ve gereken donanımın sağlanmasına ilişkin olarak Nükleer Bilimler Enstitüsü ile Kurum arasında yapılacak işbirliğinin esaslarını belirlemektir.

İşbu Protokol ile ortak kullanıma ayrılacak fiziki mekânlar, donanım ve tarafların nitelikli işgücü ve deneyimlerinden yararlanılarak nükleer bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde lisans ve lisansüstü eğitim, halk eğitimi, hizmet içi eğitim, kurs, sertifika programları ve bilimsel toplantı gibi faaliyetlerin işbirliği içinde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.