ESRA UYAR

Doktora Seminer Sunumu

Konu: CdZnTe Detektörlerin Spektroskopik Performans Ölçümleri

Anabilim Dalı: Medikal Fizik
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Tarih: 28.05.2013
Saat: 13:30
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü