Yiğit Ali ÜNCÜ

Yüksek Lisans Tez Savunması

 31.05.2013

Konu: Sayısal radyolojik görüntüleme sistemleri için görüntü işleme ve değerlendirme araçlarının gerçekleştirilmesi ve kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi
Anabilim Dalı: Medikal Fizik/Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Özlem BİRGÜL
Tarih: 31.05.2013
Saat: 14:30
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü