Tez Adı: Radyoterapide 6MV Foton Enerjisinde PBC ve AAA Algoritmaların Dozimetrik Açıdan karşılaştırılması.
Danışmanı: Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
Tez savunma Tarihi: 18/07/2013
Tez Savunma Saati: 13.30
Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü