Tez Adı: Grafit Katkılı Kurşun Kalemlerin Geriye Dönük Dozimetre Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi MERİÇ
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 24/12/2013
Saat: 11:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu 1