Tez Önerisi Adı: PET/MRI Hibrid Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü   Kalitesini Bozan Bazu Fiziksel Faktörlerin Düzeltilmesi
Öğrencinin Adı Soyadı: Asena YALÇIN
Anabilim Dalı: Medikal Fizik
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLGAR
Tez Önerisi Savunmasının Tarihi: 27/01/2014
Saati: 10.00
Yeri:Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü