Seminer Adı: Binalarda Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılan Seramik ve Mermer Örneklerinin Radyasyon Doz Değerlendirilmesi için Gama Spektrometrik Yöntem
Anabilim Dalı: Medikal Fizik A.B.D. / Sağlık Fiziği Y.L. Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 30/05/2014
Saat: 16:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Seminer Salonu