ANKARA ÜNİVERSİTESİ
NÜKLEER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA
RETROSPEKTİF DOZİMETRE, RADYONÜKLİT METROLOJİSİ, RADYOKİMYA ve GÖRÜNTÜLEME ALANINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

 
ÖN KAYIT KOŞULLARI:

 • Müracaatların Enstitüye şahsen yapılması gerekmektedir.
 • Mülakatlar(sözlü-yazılı) ve yabancı uyruklu öğrenciler için bilim sınavı ilgili Anabilim Dalında yapılacaktır.
 • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için lisans/ yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı hakkında Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş alınacaktır.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise Yüksek Lisans için TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.
 • Ankara Üniversitesi dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların referans mektubu getirmeleri gerekmektedir.

 
YÜKSEK LİSANS:

 • Lisans Mezuniyet Belgesi.
 • Lisans Mezuniyet Transkripti (100’lük sistemde not ortalaması en az 70/100, 4’lük sistemde en az 2,00 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).
 • Tezli Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi (YDS,ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan gereklidir.
 • ALES (Sayısal) en az  ≥60 olmalıdır.
 • 2 adet fotoğraf
 • Aday Başvuru Giriş formu  http://enstitubasvuru.ankara.edu.tr/ adresinden giriş yapılarak bir çıktısı ve başvuru evrakları ile  12 Ocak- 16 Ocak 2015  tarihleri arasında Enstitü öğrenci İşlerine teslim edilecektir.
 • Nüfus Cüzdanı örneği.

 
DOKTORA :

 • Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi.
 • Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (4 katsayısı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan eşdeğeri olmalı)
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS,ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan gereklidir.
 • ALES (Sayısal) en az  ≥70 olmalıdır.
 • 1 adet fotoğraf
 • Aday Başvuru Giriş formu  http://enstitubasvuru.ankara.edu.tr/  adresinden giriş yapılarak bir çıktısı ve başvuru evrakları ile 12 Ocak- 16 Ocak 2015  tarihleri arasında Enstitü öğrenci İşlerine teslim edilecektir.
 • Nüfus Cüzdanı örneği.

Yabancı Dil :
Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar için geçerli olan sınavlar:
ÜDS kapsamındaki yabancı diller için geçerlidir.
ÜDS ve KPDS’nin geçerlilik süresi YÖK tarafından değiştirildiği şekliyle kabul edilir.
 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER :

 • Mezuniyet Transkripti (Yabancı Ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi, 2 adet).
 • Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği).
 • ALES / Belgesi (son iki yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer belgeler.
 • Yüksek Lisans için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi veya son iki yılda TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavı sonuç belgesi (Yabancı uyruklu olup, orta öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda tamamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez),
 • Doktora programı için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi ve ayrıca anadilleri dışında (İngilizce, Fransızca ve Almanca) ÜDS veya KPDS’den en az 60 puan alındığını gösteren belge (Ayrıca TOEFL ve benzeri  uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış puanlar, Üniversitelerarası Kurul Kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu’nca öğrenci tarafından verilecek bir dilekçe ile değerlendirmeye alınacaktır).
 • 2 adet fotoğraf
 • Kimlik Belgesi örneği.
 • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için lisans/yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı hakkında Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş alınacaktır.

 
DİĞER KOŞULLAR

 • a) Lisansüstü programlara başvuru koşullarında Ankara dışında bulunan Üniversitelerde görevli öğretim elemanları başvuracakları lisansüstü program süresi boyunca Enstitüde laboratuvar çalışmalarına katılabilmek  için haftada en az iki tam gün kurumlarından izin belgesi getirmesi gerekmektedir.
 • b) Başvurular şahsen Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne yapılacak olup, onaysız belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • c) Başvuru sırasında, adayların belgelerin asıllarının da yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 
BAŞVURU ADRESİ:
Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampusü Yerleşkesi
Beşevler/ANKARA
Tel: 0 (312) 212 85 77 /2705-2706
Fax: 215 3307
E-mail: nukbile@ankara.edu.tr
Web: www.nukbilimler.ankara.edu.tr
 
DEĞERLENDİRME:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının % 50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.Belgelerin onaylı örnekleri alınacak olup, sınavı kazanamayan adaylara belgeleri iade edilmeyecektir.

2015_alım_yk

ÖN KAYIT TARİHİ
12 – 16 Ocak 2015
MÜLAKAT TARİHİ
20 Ocak 2015 Saat 9:30
KESİN KAYIT TARİHİ
02 – 06 Şubat 2015
Sınav Türü Yüksek Lisans Doktora Geçerlilik Süresi
YDS 50 55 Süresiz
Üniversiteler Arası Dil Sınavı (ÜDS) 50 55 Süresiz
Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)* 50 55 Süresiz
Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 153 153 2 Yıl
TOEFL harici diğer uluslar arası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış puanlar üniversiteler arası kurul kararları çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.