101537 Radyasyon Fiziği dersinin final sınavı 28 Mayıs 2015 Perşembe
günü saat 13.30′da yapılacaktır.