Tez Adı: Radyoterapi Alan Hastalarda İntegral Doz Farklılıklarının Tedavi Cihaz ve Tekniklerine göre MOSFET ve TLD Dozimetrisi ile İn Vivo Doz Değerlerinin Karşılaştırılması

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 30/06/2015
Saat: 13:30
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü