Tez Adı: Tanısal Radyolojide Kullanılan Panel Dedektörlerde Gürültü Analizi

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 24/07/2015
Saat: 10:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu