Tez Adı: Birleşik Bilgisayarlı Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (SPECT/BT) ile Birleşik Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) Sistemlerinde Tomografik Görüntülere Sistem Yazılım Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 30/07/2015
Saat: 10:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu