Tez Adı: Etkin Doz ve Görüntü Kalitesinin Hastaya Spesifik Olarak Belirlenmesi ve Diagnostik Referans Doz Seviyeleri ile Karşılaştırılması
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Özlem BİRGÜL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 20/08/2015
Saat: 14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu