Tez Adı: Tüm Vücut Işınlamalarında 6 MV ve 18 MV Foton Enerjilerinde Doz Dağılımlarının Tedavi Planlama Sistemi ve İn-Vivo Dozimetri ile Karşılaştırılması
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof.Dr.Ayşe HİÇSÖNMEZ
Eş Danışmanı: Doç.Dr. Niyazi MERİÇ
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 09/09/2015
Saat: 13:30
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu