101545 Görüntüleme Teknikleri I dersinin Vize Sınavı 17 Aralık 2015 Perşembe günü saat 13:30 da gerçekleştirilecektir.