Tez Adı: X-ışını Ölçen Radyasyon Dedektörlerinin Kalibrasyonu ve Işınlaması için 40-100kVp Tüp Gerilimi Aralığındaki NIST/ADCL Demet Kalitelerinin Elde Edilmesi, Karakterize Edilmesi ve Hava-Kerma Kalibrasyon Sabitinin Belirlenmesi için Prosedür Oluşturulması

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı:  Prof.Dr. Haluk YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 19/01/2016
Saat: 14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu