2017-2018 Bahar Dönemi Açılan Dersler ve Ders Programı

Medikal Fizik Doktora Programı 2017-18 Bahar Dönemi Açılan Ders Listesi 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
102518 EPR Spektroskopisi ve Uygulamaları (S) Dr. George POLYMERIS
102519 EPR Spektroskopisi ve Uyg. Lab. (S) Dr. George POLYMERIS
102521 İleri Görüntüleme Teknikleri 1 (S) Doç. Dr. Turan OLĞAR
102526 Radyasyondan Korunma Fiziği ve Zırhlama (Z) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
102535 İleri Nükleer Isı Transferi (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
102537 Araştırma Yöntemleri (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
102542 İleri Radyasyon Terapisi (S) Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
102543 Radyoterapi Planlama (S) Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ

Z: Zorunlu; S:Seçmeli

Güncel Ders Programı: 2017-2018 Bahar Dönemi