2016-2017 öğretim yılından itibaren  Ankara Üniversitesi Senato kararı gereği lisansüstü programlarda bütünleme sınavı kaldırılmıştır.
butunleme