2017-2018 Bahar Dönemi Açılan Dersler ve Ders Programı

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Türkçe) 2017-18 Bahar Dönemi Açılan Ders Listesi 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
101508 Medikal Görüntülemede Temel Tıp (S) Prof. Dr. Bengül Günalp
101511 Retrospektif Dozimetri (S) Dr. George POLYMERIS 
101512 Retrospektif Dozimetri Uyg. (S) Dr. George POLYMERIS
101517 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri Lab.(Z) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101519 Radyoterapi Fiziği II (S) Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
101523 Nötron ve Ölçüm Aktivasyon Lab.(S) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101538 Radyasyondan Korunma (Z) Prof. Dr. Haluk YÜCEL 
101540 Manyetik Rezonans Görüntüleme I (S) Prof. Dr. Ali YAMAN
101546 Görüntüleme Teknikleri 2 (S) Doç. Dr. Turan OLĞAR
101550 Uyg. Tıbbi Görüntüleme Tek. 2 (S) Doç. Dr. Turan OLĞAR
101551 Nükleer Isı Transferinin Temelleri (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
101552 Araştırma Yöntemleri (Z) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL

Z: Zorunlu; S:Seçmeli

Güncel Ders Programı: 2017-2018 Bahar Dönemi

Seçilen alana göre alınması gereken dersler:

Medikal Görüntüleme ve Dozimetri

Retrospektif Dozimetri

Radyonüklid Metrolojisi

Radyoterapi 

101545 Görüntüleme Teknikleri-I (3.0.3)

101511 Retrospektif Dozimetri  (3.0.3)

101513 Nötron ve Reaktör  Fiziğine Giriş (3.0.3)

101518 Radyoterapi Fiziği I (3.0.3)

101549 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I (0.4.2)

101512 Retrospektif Dozimetre Uygulamaları Laboratuvarı  (0.4.2)

101514 Nükleer Analiz Teknikleri (3.0.3)

101559 İleri Radyasyon Terapisi (3.0.3)

101546 Görüntüleme Teknikleri-II (3.0.3)

102518 Elektron Paramagnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları (3.0.3)

101535 İleri Gama Spektroskopisi Laboratuvarı (0.4.2)

101506 Radyobiyoloji (3.0.3)

101550 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri-II (0.4.2)

102519 Elektron Paramagnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları Laboratuvarı (0.4.2)

101523 Nötron Ölçüm ve Aktivasyon Laboratuvarı (0.4.2)

101510 Anatomi (3.0.3)