2017-2018 Bahar Dönemi Açılan Dersler ve Ders Programı

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Health Physics Master Degree Program 2017-18 Bahar Dönemi Açılan Ders Listesi 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
 
101611 Retrospektif Dozimetri (S) Dr. George POLYMERIS 
101612 Retrospektif Dozimetri Uyg. (S) Dr. George POLYMERIS
101638 Radiation Protection (Z) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101652 Research Methods (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL

Z: Zorunlu; S:Seçmeli

Ders Programı: 2017-2018 Bahar Dönemi