2017-2018 Güz Dönemi Açılan Dersler ve Ders Programı

 

 

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (İngilizce) 2017-18 Güz Dönemi Açılan Ders Listesi 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
101616 Radiation Detection and Measurements (Z) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101637 Radiation Physics (Z) Dr. George POLYMERIS
101645 Imaging Techniques I (S) Assoc. Prof. Dr. OLĞAR
101649 Practical Medical Imaging Techniques Lab. I (S) Assoc. Prof. Dr. Turan OLĞAR
101651 Basics of Nuclear Heat Transfer (S) Assist. Prof. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
101652 Research Methods (Z) Assist. Prof. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL

Z: Zorunlu; S:Seçmeli

 

Current curriculum: 2017-18 Fall Semester Lecture Program