Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında her ay, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan ÖSYM Elekronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yapılmaktadır. e-YDS, söz konusu Yönetmelik uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğer olup e-YDS’ye kazanılacak haklar, YDS ile kazanılan haklarla aynıdır.
Önceki sınav başvurularında, “e-YDS’ye giren adaylar, girmiş olduğu sınav tarihinden itibaren üç ay süresince yeniden sınava başvuramazlar.” şartı bulunmaktaydı. Ancak bu kısıtlama ÖSYM Yönetim Kurulu’nun 25.10.2017 tarihinde aldığı bir kararla kaldırılmıştır.  Bu nedenle e-YDS sınava başvurmak isteyen adaylar, herhangi bir süre sınırı olmaksızın e-YDS’ye başvurabileceklerdir. e-YDS’ye başvuru tarihleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr intermet sayfasında sınav takviminde yer almaktadır.
İlgili ek: e-YDS hakkında