2018-2019 Bahar Dönemi Açılan Dersler ve Ders Programı (Güncellendi)

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Türkçe) 2018-19 Bahar Dönemi Açılan Ders Listesi 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
101511 Retrospektif Dozimetri (S) Dr. George POLYMERIS
101512 Retrospektif Dozimetre Uygulamaları  Laboratuvarı (S) Dr. George POLYMERIS
101538 Radyasyondan Korunma(Z)  Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101517 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri Laboratuvarı (Z) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101519 Radyoterapi Fiziği II (S) Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
101531  Radyokimya I(S)  Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
101540 Manyetik Rezonans Görüntüleme(S) Prof. Dr. Ali YAMAN
101546 Görüntüleme Teknikleri II (S) Doç. Dr. Turan OLĞAR
101536 İleri Nükleer Fizik(S) Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ
101551 Nükleer Isı Transferinin Temelleri (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
101552 Araştırma Yöntemleri (Z) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
     

 

Z: Zorunlu; S:Seçmeli

Güncel Ders Programı: Ders Programı 2018-2019 Bahar

Seçilen alana göre alınması gereken dersler:

Medikal Görüntüleme ve Dozimetri

Retrospektif Dozimetri

Radyonüklid Metrolojisi

Radyoterapi 

101545 Görüntüleme Teknikleri-I (3.0.3)

101511 Retrospektif Dozimetri  (3.0.3)

101513 Nötron ve Reaktör  Fiziğine Giriş (3.0.3)

101518 Radyoterapi Fiziği I (3.0.3)

101549 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I (0.4.2)

101512 Retrospektif Dozimetre Uygulamaları Laboratuvarı  (0.4.2)

101514 Nükleer Analiz Teknikleri (3.0.3)

101559 İleri Radyasyon Terapisi (3.0.3)

101546 Görüntüleme Teknikleri-II (3.0.3)

102518 Elektron Paramagnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları (3.0.3)

101535 İleri Gama Spektroskopisi Laboratuvarı (0.4.2)

101506 Radyobiyoloji (3.0.3)

101550 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri-II (0.4.2)

102519 Elektron Paramagnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları Laboratuvarı (0.4.2)

101523 Nötron Ölçüm ve Aktivasyon Laboratuvarı (0.4.2)

101510 Anatomi (3.0.3)