2018-2019 Bahar Dönemi Açılan Dersler ve Ders Programı

Medikal Fizik Doktora Programı 2018-19 Bahar Dönemi Açılan Ders Listesi 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
102533 Sayısal Teknikler I (S) Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
102542 İleri Radyasyon Terapisi Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
102526 Radyasyondan Korunma ve Zırhlama Fiziği (Z) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
102535 İleri Nükleer Isı Transferi (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
102537 Araştırma Yöntemleri (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
102518 Elektron Paramagnetik Rezonans(EPR) Spektroskopisi ve Uygulamaları (S) Dr. Georgios S. POLYMERIS
102519 (EPR) Spektroskopisi ve Uygulama Laboratuvarı Dr. Georgios S. POLYMERIS
102531 İleri Retrospektif Dozimetri Dr. Georgios S. POLYMERIS
102517 İleri Dozimetrik Teknikler Doç. Dr. Turan OLĞAR

Z: Zorunlu; S:Seçmeli

Güncel Ders Programı: Ders Programı 2018-2019 Bahar