2018-2019 Güz Dönemi Açılan Dersler ve Ders Programı

Medikal Fizik Doktora Programı 2018-19 Bahar Dönemi Açılan Ders Listesi 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
102510 İleri Radyasyon Dedeksiyon Lab. (S) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
102511 İleri Nötron ve Reaktör Fiziği (S) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
102523 Tanısal İşlemlerde Dozimetrik Teknikler (S) Doç. Dr. Turan OLĞAR
102535 İleri Nükleer Isı Transferi (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
102537 Araştırma Yöntemleri (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
102545 Medikal Fizikte Biyoistatistik (S) Doç. Dr. Serdal Kenan KÖSE

Z: Zorunlu; S:Seçmeli

Güncel Ders Programı: 2018-19 güz dönemi ders programı