Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Ve Teknolojileri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu Ön Değerlendirme Sonucu

Sıra No Adı Soyadı   ALES   ALES
  (%60)
  Y.DİL   Y. DİL       (%40)  DEĞERL. NOTU AÇIKLAMA
1. Rüveyda
İLERİ
  82.539   49.5234     82.5      33     82.5234  
2. Cansu AKBAY     80.353    48.2118     76.25     30.5     78.7118  
3. Süleyman ÖVÜÇ   82.097   49.2582     70       28     77.2582  
4. İbrahim DEMİREL   79.454   47.6724     71.25     28.5       76.1724  
5. Melike Nurgül BAYRAK   78.267   46.9602     66.25       26.5      73.4602