Ders Programı: 2017-2018 Bahar
Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı(Türkçe) 2017-18 Bahar Dönemi Açılan Ders Listesi 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
101508 Medikal Görüntülemede Temel Tıp (S) Prof. Dr. Bengül Günalp
101511 Retrospektif Dozimetri (S) Dr. George POLYMERIS 
101512 Retrospektif Dozimetri Uyg. (S) Dr. George POLYMERIS
101517 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri Lab.(Z) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101519 Radyoterapi Fiziği II (S) Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
101523 Nötron ve Ölçüm Aktivasyon Lab.(S) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101538 Radyasyondan Korunma (Z) Prof. Dr. Haluk YÜCEL 
101540 Manyetik Rezonans Görüntüleme I (S) Prof. Dr. Ali YAMAN
101546 Görüntüleme Teknikleri 2 (S) Doç. Dr. Turan OLĞAR
101550 Uyg. Tıbbi Görüntüleme Tek. 2 (S) Doç. Dr. Turan OLĞAR
101551 Nükleer Isı Transferinin Temelleri (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
101552 Araştırma Yöntemleri (Z) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL

Z: Zorunlu; S:Seçmeli
 
Health Physics Master Degree Program 2017-18 Bahar Dönemi Açılan Ders Listesi 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
 
101611 Retrospektif Dozimetri (S) Dr. George POLYMERIS 
101612 Retrospektif Dozimetri Uyg. (S) Dr. George POLYMERIS
101638 Radiation Protection (Z) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101652 Research Methods (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL

Z: Zorunlu; S:Seçmeli
 
Medikal Fizik Doktora Programı 2017-18 Bahar Dönemi Açılan Ders Listesi 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
102518 EPR Spektroskopisi ve Uygulamaları (S) Dr. George POLYMERIS
102519 EPR Spektroskopisi ve Uyg. Lab. (S) Dr. George POLYMERIS
102521 İleri Görüntüleme Teknikleri 1 (S) Doç. Dr. Turan OLĞAR
102526 Radyasyondan Korunma Fiziği ve Zırhlama (Z) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
102535 İleri Nükleer Isı Transferi (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
102537 Araştırma Yöntemleri (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
102542 İleri Radyasyon Terapisi (S) Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
102543 Radyoterapi Planlama (S) Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ

Z: Zorunlu; S:Seçmeli