Lisansüstü  Tezlerin  Elektronik  Ortamda  Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına ilişkin Yönerge hazırlanmış, ilgi yazımızla üniversitelere duyurusu yapılmış ve tezlerle  ilgili  iş  ve  işlemlerin  bu  Yönerge  hükümleri  çerçevesinde  yürütülmesi  istenmiştir.  Söz  konusu  Yönergeye https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp  internet  adresinden ulaşılabilmektedir.

İlgii Ek ve Detaylar için: Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması