2019-2020 Güz Dönemi Açılan Dersler ve Ders Programı

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Türkçe) 2019-20 Güz Dönemi Açılan Ders Listesi 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
101537 Radyasyon Fiziği (Z) Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
101511 Retrospektif Dozimetri (S) Dr. George POLYMERIS
101512 Retrospektif Dozimetre Uygulamaları  Laboratuvarı (S) Dr. George POLYMERIS
101516 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri (Z)  Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101513 Nötron ve Reaktör Fiziğine Giriş (S) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101510 Anatomi (S) Prof. Dr. Ali Fırat ESMER
101518  Radyoterapi Fiziği I  (S) Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
101559  İleri Radyasyon Terapisi(S) Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
101531  Radyokimya I(S)  Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
101540 Manyetik Rezonans Görüntüleme(S) Prof. Dr. Ali YAMAN
101545 Görüntüleme Teknikleri I (S) Doç. Dr. Turan OLĞAR
101549 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I (S) Doç. Dr. Turan OLĞAR
101532 Radyokimyasal İşlemler Laboratuvarı (S) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
101552 Araştırma Yöntemleri (Z) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
101553 Nükleer Bilimler ve Teknolojilerin Temelleri (S) Doç. Dr. Eren ŞAHİNER

 

Z: Zorunlu; S:Seçmeli

Güncel Ders Programı: 2019-20 GÜZ DERS PROGRAMI

Seçilen alana göre alınması gereken dersler:

Medikal Görüntüleme ve Dozimetri

Retrospektif Dozimetri

Radyonüklid Metrolojisi

Radyoterapi 

101545 Görüntüleme Teknikleri-I (3.0.3)

101511 Retrospektif Dozimetri  (3.0.3)

101513 Nötron ve Reaktör  Fiziğine Giriş (3.0.3)

101518 Radyoterapi Fiziği I (3.0.3)

101549 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I (0.4.2)

101512 Retrospektif Dozimetre Uygulamaları Laboratuvarı  (0.4.2)

101514 Nükleer Analiz Teknikleri (3.0.3)

101559 İleri Radyasyon Terapisi (3.0.3)

101546 Görüntüleme Teknikleri-II (3.0.3)

102518 Elektron Paramagnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları (3.0.3)

101535 İleri Gama Spektroskopisi Laboratuvarı (0.4.2)

101506 Radyobiyoloji (3.0.3)

101550 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri-II (0.4.2)

102519 Elektron Paramagnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları Laboratuvarı (0.4.2)

101523 Nötron Ölçüm ve Aktivasyon Laboratuvarı (0.4.2)

101510 Anatomi (3.0.3)