2018-2019 Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları
2018-2019 Bahar Dönemi Medikal Fizik Doktora ve Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programları Ön Kayıt Başvuru Koşulları
2018-2019 Bahar Dönemi İngilizce Sağlık Fiziği (Health Physics) Programı Ön Kayıt Başvuru Koşulları
2018-2019 Bahar Dönemi Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Programı Ön Kayıt Başvuru Koşulları
NOT: Başvuru evraklarının online başvuru süresi içerisinde; eksiksiz, onaylı ve imzalı olarak Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerine şahsen ya da posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.