Tez Adı: Doğal ve Yapay Lüminesans Materyallerin Termal Asistan Optik Uyarmalı Lüminesans (TA-OSL) Sinyallerinin Retrospektif Dozimetri Alanında Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Yaş Tayini ve Sağlık Fiziği Uygulamaları

Anabilim Dalı: Medikal Fizik

Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 18/01/2019

Saat: 13:45

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü