Medikal Fizik Doktora Programı

1-Şemsi Gül DEMİR

Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı
1-Merve Aze DİRİK
2-Gül Bayramiye ÖZMEN
3-Neslihan Ceren KAPLAN
4-Şenol DEMİRBİLEK
5-Tuğçe KAVALCI