Nükleer Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararınca, (Ek. 3.1.) ve (Ek. 3.2.) Etik ihlali yapılmadığına dair imza sayfası İngilizce ve Türkçe olarak tez yazım klavuzuna eklenmiş olup, bundan sonra yazılacak tezlere eklenmesi gerekmektedir.

http://nukbilimler.ankara.edu.tr/tez-yazim-klavuzu/