Ankara Üniversitesi Senatosunun 04/06/2018 tarih ve 496/4276 sayılı kararı ile kabul edilen 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde 5 Nisan 2019 olarak belirlenen tatil gününün 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler nedeniyle 1 Nisan 2019 olarak değiştirilmesinin uygun görüldüğü hakkındaki Üniversitemiz Senatosu’nun 15/02/2019 tarih ve 518/4528 sayılı Kararı ile belirlenmiştir.