Tez Adı: Binalarda Radon Gazı Konsantrasyonunun Ölçümü
Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 07/08/2019
Saat: 10:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi