Tez Adı: Farklı Dijital Radyografi Sistemlerinin Kontrast-Ayrıntı Dedeksiyonu ve Dedeksiyon Kuantum Etkinliği (DQE) Açısından Karşılaştırılması
Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 03/09/2019
Saat: 14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi