Tez Adı: Berilyum Oksit (BeO) Dozimetrelerde OSL Ölçüm Parametrelerinin Doz Cevap Özelliklerine Göre Optimizasyonu
Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Dr. Georgios S. POLYMERIS
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 05/09/2019
Saat: 12:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi