Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Türkçe) 2021-22 Bahar Dönemi Açılan Ders Listesi 
Güncel Ders Programı:2021-22-Bahar-DERS-PROGRAMI

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
101537 Radyasyon Fiziği(Z) Doç. Dr. Eren ŞAHİNER
101516 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri (Z)  Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101513 Nötron ve Reaktör Fiziğine Giriş (S) Prof. Dr. Haluk YÜCEL
101546 Görüntüleme Teknikleri I(S) Prof. Dr. Turan OLĞAR
101549 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I(S) Prof. Dr. Turan OLĞAR
101553 Nükleer Bilim ve Teknolojinin Temelleri(S)  Doç. Dr. Eren ŞAHİNER
101511 Retrospektif Dozimetre (S)  Doç. Dr. Eren ŞAHİNER
101512 Retrospektif Dozimetre Uygulamaları (S)  Doç. Dr. Eren ŞAHİNER
101552 Araştırma Yöntemleri (Z) Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL

Z: Zorunlu; S:Seçmeli

Seçilen alana göre alınması gereken dersler:

Medikal Görüntüleme ve Dozimetri

Retrospektif Dozimetri

Radyonüklid Metrolojisi

Radyoterapi 

101545 Görüntüleme Teknikleri-I (3.0.3)

101511 Retrospektif Dozimetri  (3.0.3)

101513 Nötron ve Reaktör  Fiziğine Giriş (3.0.3)

101518 Radyoterapi Fiziği I (3.0.3)

101549 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I (0.4.2)

101512 Retrospektif Dozimetre Uygulamaları Laboratuvarı  (0.4.2)

101514 Nükleer Analiz Teknikleri (3.0.3)

101559 İleri Radyasyon Terapisi (3.0.3)

101546 Görüntüleme Teknikleri-II (3.0.3)

102518 Elektron Paramagnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları (3.0.3)

101535 İleri Gama Spektroskopisi Laboratuvarı (0.4.2)

101506 Radyobiyoloji (3.0.3)

101550 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri-II (0.4.2)

102519 Elektron Paramagnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları Laboratuvarı (0.4.2)

101523 Nötron Ölçüm ve Aktivasyon Laboratuvarı (0.4.2)

101510 Anatomi (3.0.3)