Tez Adı: Dijital Radyografide Sistem Performansının Monte Carlo ve Deneysel Teknikler Kullanılarak Saptanması
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Doktora Programı
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
Programı: Doktora
Tarih: 14/01/2020
Saat: 11:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi