Tez Adı: BeO dozimetrelerin TL, OSL ve ESR Teknikleri Arasında Korelasyonu ve Mamografi Sistemlerinde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Doktora Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Dr. Georgios S. POLYMERIS
Programı: Doktora
Tarih: 21/01/2020
Saat: 14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi