Tez Adı: Girişimsel Kardiyoloji İncelemelerinde Personel Radyasyon Dozunun Ölçülmesi ve Hasta Radyasyon Dozları ile Korelasyonu
Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
Programı: Yüksek Lisans
Tarih:20/01/2020
Saat:10:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi