Medikal Fizik Doktora Programı
1-Miray BAŞDOĞAN
 
Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı
1-Gökberk ÜNAL
2- Ayşen BARUT
3- Sinem ARIMAN