Yeni Koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle öğrencilerin talep etmeleri halinde
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt dondurabilmeleri hakkında
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 31.03.2020 tarih ve 75850160-
104.01.02.04-E.24625 sayılı yazı örneği aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.