Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görev yapmakta olan Dr.Öğr.Üyesi Burhanettin Uysal’ın “COVID-19 Pandemisi ile Mücadelede Bireysel Sorumluluklar ve Halkın Uyumu” isimli çalışması ait anket formuna;

https://forms.gle/DYjse9K9aZsYV6KG8

bağlantısından ulaşım sağlanabilmektedir. İlgili akademik çalışma için Sağlık Bakanlığı ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Etik Kurulu’ndan gerekli izinler alınmıştır.