Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 14 Nisan 2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. ve 2.maddeleri gereğince, Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde  uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurularında ALES puanı olarak 70 puan almış kabul edilmeleri hakkında alınan Üniversitemiz Senatosu’nun 02/06/2020 tarih ve 557/4949 sayılı Karar örneği ilişikte sunulmuştur.

Uzmanlıklarda_ALES_Puanı