Tez Adı: LaBr3(Ce) Sintilasyon Dedektörleri ile Elde Edilen Gamma Spektrumlarından Radyoizotop Tanımlanması için Bayesian Yöntemi ile Bir Algoritma Geliştirilmesi
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih:24/08/2020
Saat:15:00
Yer: AU, NBE Çevrimiçi Sanal Sınıf