Tez Adı: Dijital Radyolojide Farklı X-ışın Tüp Voltajı ve Ek Filtre Kalınlığının Radyasyon Dozuna ve Görüntü Kalitesine Etkisi
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Turan OLĞAR
Programı: Yüksek Lisans
Tarih:09/09/2020
Saat:11:30
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Derslik