Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)’nde düzenlenen kurslar ile ilgili olarak Üniversite Yönetim Kurulunun 21/12/2020 tarihli toplantısında alınan 1325/33786 sayılı kararının bir örneği aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.