İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki programlara 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı öğrenci alımı hakkında ilgili Üniversite Rektörlüğü’nden alınan 05/02/2021 tarih ve E-16255933-300-278 sayılı yazı ile ekinin birer örneği ilişikte sunulmuştur.