İspanyolca ve Portekizce Yabancı Dil Kursları düzenlenmesi hakkında Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nden alınan 01.09.2021 tarih ve E-30812048-104.01.01.06-230474 sayılı yazı örneği aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.